Abonnementen

Vulkaan in beweging

Abonnement structuur*

Miv 2020 gebruikt Vulkaan een app, deze voorziet in een groot aantal behoeften. Vulkaan hecht er belang aan dat samen doelen worden gesteld en nagestreefd worden.Voor een optimale samenwerking/betrokkenheid maken we tijd voor een intake- gesprek om samen jouw doelen te bepalen en te kijken of onze persoonlijke aanpak past bij jou. We bespreken meerdere abonnementen en kijken welke het beste past binnen je leefstijl en eventuele interventie.

* Onze abonnementen zijn alleen voor binnen en buitensportlocatie, onze Hoeve BeleeFit kunt u vrij boeken, daarvoor is geen abonnement of lidmaatschap nodig.

Aandachtspunten

Tarieven voor jeugd van 8 tot 16 jaar op locatie Vresselseweg.

Vrij trainen (vrij trainen tot 16 jaar enkel onder begeleiding van een volwassene.)

Vulkaan heeft haar tarieven gebaseerd op een openstelling van gemiddeld 48 weken per jaar. Dit houdt in dat met vooraankondiging het centrum kan sluiten tijdens vakantie. Tijdens feestdagen is het centrum gesloten tenzij anders vermeldt.

algemene voorwaarden